Info & Blogs

Het belang van een gezonde balans tussen mannelijke en vrouwelijke energie in een relatie

Iedereen heeft mannelijke (masculine) en vrouwelijke (feminine) energie in zich. Dit staat los van iemands geslacht. Wanneer je volledig gefocust bent op het winnen tijdens sport of spel overheerst de masculine energie, terwijl de feminine energie dominant aanwezig is wanneer je empathie voelt voor het leed van een ander. Mannelijke energie wordt vaak geassocieerd met kracht, oplossingsgerichtheid en de leiding nemen. Vrouwelijke energie daarentegen voelt zachter, sensueler, zorgzamer en gevoeliger. In veel gevallen wordt een masculine man als de ‘baas’ gezien, terwijl een masculine vrouw het labeltje ‘bazig’ krijgt. Hoe komt dat? Simpel, omdat vanuit onze evolutie de maatschappij masculine energie van een man verwacht en feminine energie van een vrouw. Een vrouw valt vanuit die evolutie gezien op een sterke, dominante man, omdat deze haar en haar kinderen kan beschermen tegen de boze buitenwereld. En een man valt doorgaans op een verzorgende, lieve vrouw, omdat zij altijd goed voor hem en zijn nageslacht zal zorgen. In een gezonde situatie is zowel bij mannen als bij vrouwen een goede balans aanwezig tussen de verschillende energieën, waarbij er meestal wel een voorkeur bestaat voor masculine of feminine energie. Denk hierbij aan de volgende kenmerken, die uiteraard slechts als voorbeeld dienen.

Gezonde masculine energie

Dominant
Onafhankelijk
Assertief
Vernieuwend
Beschermend
Grenzen stellen
Moedig
Oplossingsgericht
Stabiel
Directief
Logisch
Focus
Verantwoordelijk
Krachtig
Zelfverzekerd

Gezonde feminine energie

Gevoelig
Samenwerkend
Kwetsbaar
Zorgzaam
Empathisch
Begrijpend
Aardig
Intuïtief
Creatief
Tederheid
Onvoorwaardelijke liefde
Sensueel
Meegaand
Verzorgend
Verbindend

In een gewonde situatie, bijvoorbeeld door een traumaverleden en/of het ontstaan van een negatief patroon binnen de relatie, gaat een van beide energieën sterk de overhand krijgen. Door de gevoelde pijn, onbegrip of machteloosheid, reageert iemand dan vanuit gewonde feminine of masculine energie, bijvoorbeeld door een of meerdere van onderstaande gedragskenmerken te laten zien.

Gewonde masculine energie

Aanvallend
Machtsstrijd
Agressief
Controlerend
Confronterend
Verwijtend
Explosief
Vermijdend

Gewonde feminine energie

Slachtoffer
Machteloos
Krachteloos
Negerend
Manipulatief
Terugtrekkend
Afhankelijk
Overgevoelig

In een relatie ontstaat regelmatig een vicieuze cirkel, waarbij de ene partner zich steeds meer gaat gedragen als een gewonde masculine en de andere partner als een gewonde feminine. Ook een man kan zich laten leiden door feminine energie in de vorm van het zichzelf terugtrekken/afsluiten, door slachtoffergedrag te vertonen of door zijn partner te negeren. Terwijl zijn vrouw misschien op dat moment nog angstvallig probeert de verbinding te voelen door hem te raken. Immers, zolang ze hem kan raken, betekent ze in haar overtuiging nog iets voor hem. Dat ze dat doet door minder elegant gedrag te vertonen, bijvoorbeeld door hem te bekritiseren of verbaal te exploderen, maakt de positieve intentie er niet minder op. Door haar pijn, gevoel van onbelangrijkheid, gebrek aan zekerheid of connectie, verkeert ze in een dusdanige stresssituatie dat haar limbisch systeem het denkende brein zal overrulen. Ze kan dus niet meer logisch nadenken over de beste strategie, maar reageert puur vanuit haar overlevingsdrang. Dat een dergelijk negatief patroon van beide partners destructief voor een relatie kan zijn, spreekt voor zich. Gelukkig is het met de juiste begeleiding mogelijk de balans te herstellen, waardoor de gezonde masculine energie en feminine energie weer op een constructieve manier kunnen worden ingezet. Welke energie is bij jou dominant in een gezonde en gewonde situatie?

De huizenmarktcrisis en de negatieve gevolgen voor relaties

Woensdag 22 september 2021 werd ik geïnterviewd door Omroep Brabant over de huidige huizenmarktcrisis en de negatieve gevolgen voor veel relaties. Klik hier voor het hele interview. Ook ben ik nog even aan het woord geweest tijdens de live radio-uitzending. Het geluidsfragment vind je hieronder...

GeenStijl voorziet ook vergaande gevolgen door de huidige huizenmarkt:

De voordelen van 'nee zeggen' tegen iemand wanneer je weerstand voelt

Voor jou:
Vermijden van iets wat je niet wilt;
Meer (zelf)waardering door eerlijk en betrouwbaar te zijn;
Minder stress door beter voor jezelf te zorgen en écht jezelf te kunnen zijn;
Sterker zelfbeeld door toename zelfvertrouwen en zelfacceptatie;
Meer tijd voor dingen die je wel wilt.

Voor de ander:
Kan nu écht op jouw ja vertrouwen;
Voelt zich serieus genomen en gerespecteerd;
Hoeft jou niet te beschermen, omdat jij zelf je grenzen kunt bewaken;
Durft nu ook nee tegen jou te zeggen op basis van veiligheid, verbinding en vertrouwen.

Maak jij vaak ruzie met je partner?

Meningsverschillen in een relatie zijn onvermijdelijk. Het aantal discussies of ruzies is overigens geen graadmeter voor de kwaliteit van een relatie. Wel de manier waarop hiermee wordt omgegaan. Vier aandachtspunten om de situatie niet te laten escaleren zijn:

1. Vermijd kritiek
Wanneer iemand zich voelt aangevallen, volgt meestal een tegenaanval of een verdediging.

2. Voorkom dwang
Mensen hebben (vaak vanuit angst voor controleverlies) de neiging hun partner te dwingen tot iets wat zij graag willen door middel van eisen stellen, dreigen, zeuren, chanteren of schuldgevoel aanpraten.

3. Ga geen bevestiging zoeken
Tijdens een discussie weggaan van het gespreksonderwerp en vragen of de ander nog wel van je houdt, wekt vaak gevoelens van onmacht of irritatie op.

4. Vermijd een machtsstrijd
Ten koste van alles de ander willen overtuigen van jouw gelijk en daarbij grensoverschrijdend verbaal en non-verbaal gedrag laten zien, zorgt alleen maar voor nog meer ellende.

Wat nog meer? Zodra je merkt dat jullie discussie richting ruzie gaat, stop met wat jullie aan het doen zijn, want dat werkt kennelijk niet. Neem even de tijd om diep adem te halen en observeer jullie interactie vanuit een toeschouwer. Benoem wat die buitenstaander zou zien, zoals: “hier gaan we weer met ons negatieve patroon”. Wil je analyseren hoe jullie negatieve patroon er precies uitziet? Download dan het formulier op deze pagina (https://jit-coaching.nl/download/) en vul dit samen in met je partner. Jullie kunnen dan meteen onderzoeken wat wél goed zou kunnen werken voor jullie relatie. Deze oefening is afkomstig uit de Emotional Focussed Therapy (EFT) en heeft al veel stellen geholpen hun ruzies om te buigen in constructieve gesprekken.

Waarom faken fataal kan zijn voor je relatie

Allereerst, dit zegt de wetenschap over orgasmes: heterovrouwen komen gemiddeld 69% van hun seksuele ontmoetingen klaar, de seks duurt gemiddeld 15-35 minuten en het orgasme houdt ongeveer 20 seconden aan. Dat eerste percentage ligt bij lesbiennes 12% hoger. Dit kan ermee te maken hebben dat zij gemiddeld langer (30-45 minuten) tijd nemen voor seks. Zowel hetero- als homoseksuele mannen komen 95% van de seksuele ontmoetingen klaar en hun orgasme duurt 3-10 seconden. Maar liefst 67% van de vrouwen en 28% van de mannen faken weleens een orgasme. Waarom? Omdat ze hun partner een goed gevoel willen geven, ze de seks te lang vinden duren, uit onzekerheid of een combinatie van deze factoren. Vaak komt dit voort uit pleasegedrag. Ze willen hun partner meer zelfvertrouwen geven door aan te geven dat de seks fantastisch was. En dit terwijl ze het misschien helemaal niet zo fijn vonden, maar dat niet durven uitspreken om hun partner niet te kwetsen. Of omdat ze aan zichzelf zijn gaan twijfelen. Als je na 30 minuten nog geen orgasme hebt bereikt, zal het na 40 minuten ook niet lukken, toch? En langer dan 30 minuten is niet ‘normaal’, dus dan is er iets mis met mij. Dan liever een minuutje faken om de goede vrede te bewaren. En daar gaat het dus mis. Doordat deze keuze wordt gemaakt, wordt het steeds moeilijker om seks bespreekbaar te maken. En in plaats van elkaar te helpen met het verbeteren van de seksuele ervaringen, zal er steeds meer weerstand en afstand tussen beide partners ontstaan. Het is dus heel belangrijk voor een relatie het mogelijke sekstaboe te doorbreken en erover te praten. Daarmee kan de verbinding weer worden hersteld. Op een veilige manier over seks praten kan onder andere met behulp van de intimiteitslijst of de sekskaartjes, die je hier kunt downloaden.

Hoeveel 'laat maars' zitten er al in jouw emotie-emmer?

Wij hebben allemaal een emotie-emmer in ons lichaam. Iedere keer als we een emotie ervaren die we niet willen/mogen/kunnen/durven te uiten, wordt deze opgeslagen in onze emmer. In relaties is dit bijvoorbeeld wanneer jij of je partner tijdens een ruzie wegloopt en de ander achterlaat. Of wanneer je de discussie niet meer wilt voortzetten door het alom bekende “laat maar” tegen jezelf te zeggen. Die “laat maar” wordt echter niet door jouw lijf gelaten en belandt vervolgens in de emotie-emmer. Alle “laat maars” bij elkaar kunnen de emmer laten overstromen. Meestal is dit op een manier die niet bij de context op dat moment past. Voor je partner word je dan schijnbaar ineens boos over iets onzinnigs. Dit soort uitspattingen zorgen voor weinig begrip bij de ander, omdat niet zichtbaar is welke druppels vooraf zijn gegaan aan die ene die de emmer deed overlopen. Veel partners legen hun emotie-emmer doorgaans op een andere manier. De ene wil rust, terwijl de ander erover wil praten. Het kan tot onbegrip leiden wanneer deze laatste de keuze van de ander niet respecteert. Terwijl nummer 1 de rust wil opzoeken om een en ander te verwerken, klopt nummer 2 aan met de intentie de verbinding te herstellen door erover te praten. Hierdoor overschrijdt nummer 2 echter een grens bij nummer 1, waardoor de situatie alleen maar verergert. Als jullie dit proces herkennen in jullie relatie, is die bewustwording de eerste stap in de richting van het doorbreken van dit negatieve patroon.

Welke signalen van een people pleaser herken jij bij jezelf?

(1) Verantwoordelijk voelen voor andermans geluk
(2) Onzeker voelen
(3) Moeilijk nee kunnen zeggen
(4) Conflicten vermijden
(5) Geen hulp vragen voor jezelf
(6) Bevestiging van anderen nodig hebben
(7) Vaak sorry zeggen
(8) Niet zeggen wat je werkelijk denkt
(9) Geen tijd voor eigen doelen

10 toptips voor een goede relatie

(1) Focus op eigen aandeel
Vraag jezelf af wat jij kan doen om de relatie leuker te maken in plaats van wat je partner moet verbeteren.

(2) Ken elkaars love maps
Waar maken jullie elkaar blij mee? Onderneem wekelijks actie om de ander te verrassen met iets kleins (een berichtje, cadeautje of ander leuk gebaar).

(3) Ga uit van een positieve intentie
Welke behoefte probeert je partner te vervullen? Onder het verwijt: “zit je nu alweer op je telefoon?” schuilt misschien de behoefte: “ik wil graag aandacht van jou.”

(4) Geef elkaar waardering
Beide partners doen hun best, ook al is het resultaat niet altijd goed genoeg voor de ander. Beloon elkaar voor de inzet en niet voor het resultaat.

(5) Manage je verwachtingen
Hoe lager jouw verwachtingen zijn, hoe minder teleurstellingen je voelt.

(6) Praat met elkaar in plaats van tegen of over elkaar
Luister met oprechte interesse en vraag door.

(7) Geen waarom-vragen
Deze geven de ander het gevoel zich te moeten verantwoorden.

(8) Gelijk of geluk?
Laat je niet verleiden tot gespreksnarcisme, waarbij een machtsstrijd ontstaat over wie gelijk heeft.

(9) Lachen is verbinding
Wanneer hebben jullie voor het laatst samen gelachen? Hoe ga jij ervoor zorgen dat het antwoord altijd “vandaag” is? 😉

(10) Voorkom huidhonger
Ieder mens heeft behoefte aan lichamelijk contact. Raak elkaar even aan tijdens het passeren of geef je partner regelmatig een warme knuffel.

Hoe kun je ervoor zorgen dat je je beter voelt, zonder afhankelijk te zijn van iemand anders? 

Vergeet niet dat je altijd invloed hebt op hoe jij jezelf voelt. Welk gelukshormoon ga jij zo als eerste aanmaken: dopamine, oxytocine, serotonine of endorfine?

Communicatie in een liefdesrelatie

Valt het jullie ook op dat mensen vaak 'tegen' elkaar praten in plaats van 'met' elkaar? Soms helpt het om de rollen bewust te scheiden in een verteller en een luisteraar. Beide rollen blijken in de praktijk best lastig te zijn, want wat maakt iemand nou een goede verteller of een echte luisteraar?

De zes fases in een liefdesrelatie

Fase 1: samen smoorverliefd
Jullie willen het liefst alles met elkaar delen, hebben gepassioneerde seks en krijgen geen genoeg van elkaars aanwezigheid. In deze periode worden jullie overspoeld door de hormonen oxytocine, dopamine en endorfine. Deze stofjes zorgen ervoor dat jullie veel geluk, genot en verbinding voelen. Sommige stellen blijven jaren in deze fase, voor andere duurt de verliefdheid slechts enkele maanden. De uitdrukking 'liefde maakt blind' is in zekere mate van toepassing doordat de focus vooral op de goede eigenschappen van beide partners is gericht. Vaak vinden de partners elkaar vooral aantrekkelijk omdat ze zo verschillend in het leven staan, zoals een extrovert en introvert.

Fase 2: voorbij de verliefdheid
Je ziet steeds vaker tekortkomingen van je partner, die leiden tot irritaties. Dagelijkse kleinigheden zorgen voor ruzies of terugtrekgedrag. Je krijgt het gevoel dat de ander je niet meer op een voetstuk plaatst en jullie gaan vaker apart je eigen behoeftes vervullen. Ook op seksgebied verandert er een en ander. Voorheen was iedere aanraking al voldoende om je te laten smelten. Nu merk je steeds sterker de verschillen tussen jullie en dat vind je niet altijd even leuk. Toch wordt er ook vaak een diepere verbondenheid gevoeld, de verliefdheid is overgevloeid in een comfortabel gevoel van ‘houden van’.

Fase 3: de sleur van het samenzijn
Je woont al een tijdje samen en kent elkaar door en door. Tenminste, dan dénk je. Jullie voelen minder interesse voor elkaar, de aandacht verslapt, de avonden worden gevuld met op de bank zitten en tv kijken. En dat terwijl jullie regelmatig op je telefoon kijken of de ‘digitale wereld’ nog iets interessants heeft te melden. Onderzoeksbureau Motivaction heeft in 2008 een onderzoek verricht met 600 volwassen respondenten. Daaruit is gebleken dat 69% moeite heeft met de regelmaat van hun leven. 74% van de deelnemers zou vaker verrast willen worden door iets dat rigoureus de sleur van alledag breekt. Niet zozeer de aanwezigheid van negatieve dingen is hierbij vervelend, maar vooral ook de afwezigheid van positieve dingen.

Fase 4: de komst van kinderen
Kinderen zorgen voor een nieuwe fase in jullie relatie. Er komen verantwoordelijkheden bij, meer taken, minder slaap, minder tijd voor elkaar. Misschien hebben jullie een andere opvoedstijl of ontstaan er meningsverschillen over de taakverdeling thuis. Je zelfvertrouwen neemt af, je voelt irritaties over de aanpak van de ander en herkent hier duidelijk de dominante invloed van je schoonouders in. Het lijkt wel alsof jullie alleen nog over praktische kinderzaken kunnen praten, je voelt je uitsluitend nog een ouder, geen liefdespartner meer. Het lijkt wel alsof de kinderen het allerbelangrijkst zijn geworden in jullie leven. Van de ene kant begrijp je dat natuurlijk wel, maar je wilt ook graag waardering ontvangen voor jouw positie in het gezin.

Fase 5: de moeilijke midlife
Tussen 40-50 jaar ondergaan mensen lichamelijke en verstandelijke veranderingen. De veroudering is merkbaar, zowel qua uiterlijk als bijvoorbeeld door afname van uithoudingsvermogen of intellectuele functies. Vrouwen krijgen last van hormonale schommelingen, die allerlei verschijnselen en ongemakken kunnen veroorzaken.  Dit kan zich uiten in emotionele pieken en dalen of door een daling aan seksuele verlangens. Ook bij mannen vindt een daling van hormonen plaats, maar deze andropauze verloopt langzamer dan de menopauze bij vrouwen. De midlife wordt vaak gezien als een emotionele staat van twijfel en onrust over werk en carrière, huwelijk en buitenechtelijke relaties, het volwassen worden van de kinderen, en dat alles in combinatie met fysieke veranderingen.

Fase 6: comfortabele commitment
Na het goed doorstaan van de midlife-periode komt een fase waarbij alles weer fijner voelt. De tijd van elkaar willen veranderen is voorbij, jullie hebben elkaars imperfecties geaccepteerd. Natuurlijk kunnen er nog steeds pieken en dalen zijn, maar die hebben geen invloed op jullie liefde voor elkaar. Het is duidelijk wat jullie aan elkaar hebben, wat ieders behoeftes zijn, wat wel of niet wordt gewaardeerd, hoe deze waardering het liefst wordt gegeven en ontvangen etc. Deze laatste fase wordt gekenmerkt door realistische verwachtingen van elkaar, zodat jullie op een comfortabele manier samen oud kunnen worden.

Achtergrondinformatie Jit-Company

Jit-Company is opgericht in juli 2016. Oorspronkelijk lag de focus op jongerencoaching. Veel jongeren bleken last te hebben van de ruzies of echtscheiding van hun ouders, zelfs wanneer de scheiding al jaren daarvoor was afgerond. Veelgehoorde problemen waren faalangst, eenzaamheid en pleasegedrag vertonen. Met die ervaring in het achterhoofd ben ik me vervolgens gaan verdiepen in de relaties van hun ouders. Ik heb onder andere de level 1 en 2 trainingen van de Amerikaanse autoriteiten op het gebied van relatietherapie gevolgd. John en Julie Gottman behoren tot de 10 meest invloedrijke therapeuten en hebben ruim 40 jaar onderzoek gedaan naar relaties, waardoor ze met grote zekerheid kunnen voorspellen of twee partners bij elkaar zullen blijven. Naast het werk van Gottman heb ik ook veel geleerd van klinisch psycholoog en relatietherapeut Sue Johnson. Zij staat bekend om haar Emotionally Focused Therapy (EFT), een therapeutische aanpak die gericht is op binding en gehechtheid. Sinds mijn certificering als Master Coach of Strategic Intervention heb ik tevens alle beschikbare trainingen van Tony Robbins & Cloe Madanes gevolgd. En nog veel meer. Kortom, met al die kennis in mijn rugzak was ik ervan overtuigd dat ik ervoor kon zorgen dat alle ouders bij elkaar zouden blijven. En ze leefden nog lang en gelukkig...

Die theorie klonk natuurlijk leuk, maar helaas bleek de praktijk anders te werken. Natuurlijk kan ik niet voorkomen dat ouders alsnog de beslissing nemen uit elkaar te gaan. Wel kan ik gelukkig -als MfN/ADR-gecertificeerd familiemediator- mijn steentje bijdragen aan een zachtere scheiding, waarbij voldoende ruimte is voor emoties en aandacht wordt besteed aan een constructieve manier van communiceren. Vanzelfsprekend is het belangrijk dat alle afspraken over vermogensverdeling en de zorgtaken goed worden vastgelegd in een convenant, maar voor mij blijven de belangen van de kinderen de belangrijkste focus. Ook wanneer er nieuwe liefdes in het leven van de gescheiden ouders komen. Regelmatig krijg ik te maken met gezinscoachings die gerelateerd zijn aan een samengesteld gezin. Gelukkig lukt het doorgaans goed een modus te vinden die voor iedereen werkt. En dat is waar ik dagelijks mijn voldoening uit haal.

Voor mij is iedere discipline, dus relatietherapie of -coaching, jongerencoaching en gezinscoaching een waardevol onderdeel van mijn werk. Net zoals de trainingen die ik geef op het gebied van communicatie (workshop communicatie) en relaties (relatiebooster). Daarnaast werk ik samen met Marjon Kuipers van de autisme academie onder de vlag van TraumaTrainingen en geven wij trainingen die gerelateerd zijn aan stress, trauma, gedragsanalyse en communicatie aan doelgroepen die variëren van kleuterjuffen en medewerkers van de Raad voor de Kinderbescherming tot mediators en rechters. Tenslotte kun je me ook regelmatig vinden aan de mediationtafel, en dan niet als mediator maar als (gecertificeerd) trainingsacteur bij video-assessments en trainingen 'omgaan met agressief gedrag'. Dat vind ik echt superleuk om te doen. Ik ben dan ook ontzettend dankbaar voor alle cliënten en opdrachtgevers die mij sinds 2016 hun vertrouwen hebben gegeven, want zonder hen zou Jit-Company nooit zo'n mooie ontwikkeling hebben kunnen doormaken.

Met vriendelijke groet,

Ingrid de Jong
T. 06-29101039
E. ingrid@jit-company.nl
Baayewei 5 - Bavel
Burgemeester de Manlaan 2 - Breda
Het Coachhuis - Nederland

Kamer van Koophandel 66359686

Voor informatie met betrekking tot de algemene voorwaarden, privacy en dergelijke, verwijs ik je graag naar de downloadpagina.

Klik hier om terug te gaan naar de homepage.